Lokata czy konto oszczędnościowe - co wybrać?

Osoba zamierzająca zdeponować pieniądze w banku lub SKOK-u, zwykle ma do wyboru dwa rozwiązania. Pierwszym z nich jest oczywiście lokata terminowa. Druga opcja to konto oszczędnościowe. Do depozytów zaliczamy również rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe (potocznie: ROR-y lub konta osobiste). W praktyce trudno je traktować jako oszczędnościową alternatywę, ponieważ posiadają bardzo niskie albo wręcz zerowe oprocentowanie. Wybór sposobu deponowania środków ogranicza się zatem do konta oszczędnościowego lub lokaty. Postanowiliśmy wyjaśnić, jakie zalety zwykle ma każdy z tych produktów bankowych.

Przeciętna lokata posiada wyższe oprocentowanie

Oprocentowanie

Argumentem na rzecz lokat terminowych, z pewnością jest wyższe przeciętne oprocentowanie takich depozytów. Różnica na korzyść lokat wynika z faktu, że bankom zależy przede wszystkim na stabilnym utrzymywaniu wkładu pieniężnego przez klienta. Pieniądze deponentów finansują bowiem działalność kredytową banku oraz inne wypłaty środków. Identyczna sytuacja dotyczy również spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK-ów).

Lokaty z punktu widzenia banku są bardziej stabilne i bezpieczne jako źródło finansowania działalności. Zerwanie umowy takich depozytów przed terminem, zwykle skutkuje utratą wszystkich lub prawie wszystkich odsetek. Zakładając typową lokatę, klient godzi się na to, że w razie przedterminowej wypłaty kapitału poniesie koszty swojej decyzji. Właśnie dlatego lokaty są rzadko zrywane przed umownym terminem, a banki oferują dodatkową premię odsetkową za „zamrożenie” pieniędzy.

Środki na kontach oszczędnościowych są natomiast mniej stabilne z punktu widzenia banku lub SKOK-u. Właśnie dlatego jest on w stanie zapłacić mniej odsetek posiadaczom takich depozytów oszczędnościowych. Warto też pamiętać, że konta oszczędnościowe cechują się miesięczną albo nawet codzienną kapitalizacją, czyli częstością dopisywania odsetek. Dlatego w razie wypłaty pieniędzy można zachować większość naliczonych zysków odsetkowych. Konto oszczędnościowe to dobry wybór dla osoby, która uważa, że może w najbliższym czasie pilnie potrzebować zaoszczędzonych pieniędzy, ale słusznie nie chce ich trzymać na koncie osobistym. Konto oszczędnościowe zapewnia też możliwość wykonywania łatwych dopłat do zgromadzonych środków.

Częsta kapitalizacja nie ma finansowego znaczenia…

Większa częstotliwość kapitalizacji na pewno jest zaletą kont oszczędnościowych. W tym kontekście warto pamiętać, że typowa lokata ze stałym oprocentowaniem cechuje się tylko jednokrotną kapitalizacją odsetek (na sam koniec okresu oszczędzania). Częstsza kapitalizacja pozwala nie tylko zachować odsetki w razie przedterminowej wypłaty pieniędzy. Teoretycznie takie rozwiązanie zapewnia również większy zysk na koncie oszczędnościowym. Warto jednak wiedzieć, że w praktyce ten pozytywny efekt zwykle ma niewielkie znaczenie. Potwierdza to przykład, w ramach którego porównaliśmy odsetki z następujących depozytów posiadających wartość początkową 20 000 zł:

  • 1. lokaty trzymiesięcznej o stałym oprocentowaniu 2,00% i jednokrotnej kapitalizacji na koniec okresu oszczędzania
  • 2. konta oszczędnościowego o stałym oprocentowaniu 2,00% i miesięcznej kapitalizacji, na którym przez 3 miesiące będzie przechowywana kwota 20 000 zł (bez wypłat i dopłat)
  • 3. konta oszczędnościowego o stałym oprocentowaniu 2,00% i codziennej kapitalizacji, na którym przez 3 miesiące (92 dni) klient banku zdeponuje 20 000 zł (bez wypłat i dopłat)

W każdym z analizowanych przykładów, poziom zysku odsetkowego wynosi:

  • 1. ((2,00%/4) x 81%) x 20 000 zł = 81,00 zł
  • 2. (((1 + ((2,00% x 81%)/12))3) - 1) x 20 000 zł = 81,11 zł
  • 3. (((1 + (2,00% x 81%)/365))92) - 1) x 20 000 zł = 81,83 zł

Powyższe wyniki potwierdzają, że w praktyce zysk wynikający z częstej kapitalizacji konta oszczędnościowego raczej nie ma dużego znaczenia. Sytuacja wyglądałaby nieco inaczej w przypadku depozytów o dużej wartości i długim okresie trwania.

Promocje dotyczą zarówno kont jak i lokat bankowych

W ramach podsumowania, warto nadmienić, że zróżnicowanie ofert lokat bankowych i kont oszczędnościowych jest bardzo duże. Wspomniane produkty bankowe łączy fakt, że najbardziej atrakcyjne finansowo propozycje oszczędzania zwykle są powiązane z koniecznością spełnienia dodatkowych wymagań. Przykładem jest wpłata nowych środków lub założenie konta osobistego w danym banku (z odpowiednim wpływem). Warto również pamiętać, że promocyjne oprocentowanie kont oszczędnościowych często maleje po 2 - 4 miesiącach. Trzeba zatem przyjąć identyczny okres oszczędzania, w którym porównujemy konto oszczędnościowe i lokatę terminową. Podczas takiego porównania, należy wziąć pod uwagę prawdopodobieństwo wcześniejszej wypłaty środków, oprocentowanie obydwu depozytów oraz ewentualne wymagania banku związane z promocją.