obligacje

Zmiany dotyczące Obligacji Skarbu Państwa

Ministerstwo Finansów zapowiedziało wprowadzenie zmian dotyczących konstrukcji Obligacji Skarbowych od maja 2012 roku. Planowane zmiany głównie dotyczą oferty obligacji detalicznych oferowanych inwestorom indywidulanym i mają służyć poprawie wygody i komfortu kupujących.obligacje

Pierwsza zmiana dotyczy wycofania z oferty obligacji trzyletnich (TZ), na rzecz wprowadzenia nowych obligacji trzyletnich o charakterze oszczędnościowym. Nowe obligacje mają być lepiej dopasowane do profilu nabywców, głównie za sprawą ich najważniejszych cech:

  • stałej dziennej ceny sprzedaży, tj. 100zł,
  • krótkiego okresu sprzedaży jednej serii,
  • opcji przedterminowego wykupu.

Kolejna zmiana dotyczy umożliwienia zamiany wszystkich posiadanych detalicznych papierów wartościowych na dowolny rodzaj obligacji detalicznych. Jest to znaczne ułatwienie gdyż uprzednio można było dokonywać zamiany tylko w obrębie jednego rodzaju obligacji detalicznych.

Ministerstwo Finansów wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inwestorów, skróciło również termin podczas którego nie można złożyć dyspozycji przedterminowego wykupu obligacji. Obecnie ograniczeniem tym będzie jeden miesiąc przed wykupem i po zakupie obligacji.

Nowe zmiany z pewnością nieco uproszczą działanie tego instrumentu finansowego i zachęcą kolejnych inwestorów do jego zakupu. Istotną kwestią, która nie uległa zmianie jest fakt, że wciąż na rynku będą dostępne 4 rodzaje obligacji detalicznych, których okres wykupu waha się między 2 a 10 lat.