bezpieczne finanse

Z czego wynika bezpieczeństwo lokat bankowych?

O lokatach bankowych mówi się, że są to bezpieczne produkty oszczędnościowe, obarczone zerowym ryzykiem, z możliwością zwrotu 100% kapitału. Te opinie rzeczywiście są prawdziwe. Bezpieczeństwo lokat wynika z ochrony, jaką zapewniają instytucje państwowe.bezpieczne finanse

Na samym początku, należy zaznaczyć, że nie tylko lokaty, ale wszelkie oszczędności deponowane w bankach są bezpieczne. Banki to instytucje, które zajmują się działalnością depozytowo-kredytową. Jako, że są podmiotami, które zajmują się zapewnianiem efektywnego przepływu pieniędzy w gospodarce, a powierzane są im pieniądze społeczeństwa, niejako pełnią także rolę instytucji zaufania publicznego. Rzadko słyszy się o upadku banku, a jeżeli już to następuje, to jest to często bankructwo kontrolowane. W Polsce oraz w innych krajach Unii Europejskiej działają specjalne fundusze, które odpowiadają za bezpieczeństwo lokat bankowych i innych produktów bankowych.

W Polsce taką instytucją jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Jego głównymi zadaniami są funkcje pomocowe oraz funkcje gwarancyjne. W przypadku funkcji pomocowej, BFG wspiera banki mające problemy z płynnością oraz wypłacalnością, przez co dba o bezpieczeństwo systemu bankowego w naszym kraju. Drugim obszarem działań jest gwarantowanie oszczędności deponowanych w bankach działających w Polsce. BFG wypłaca środki do równowartości 100 tys. euro. Ochronie podlega 100% kapitału zdeponowanego przez klienta, a gwarancje obejmują wszystkie rodzaje produktów bankowych – czyli m.in. konta oszczędnościowe, konta osobiste oraz lokaty terminowe. Wypłata środków następuje w okresie 20 dni roboczych od upadku banku. Ochronie nie podlegają środki ulokowane w instytucjach nie należących do systemy bankowego. Listę takich instytucji można znaleźć na serwisie internetowym Komisji Nadzoru Finansowego. Do grona instytucji nie objętych gwarancjami wchodzą m.in. parabanki czyli np. popularne SKOK-i takie jak Kasy Stefczyka.

Działalność BFG jest finansowana przede wszystkim ze składek wnoszonych przez banki funkcjonujące na polskim rynku. Bankowy Fundusz Gwarancyjne może także czerpać środki z pomocy zagranicznej lub zaciągać kredyty w Narodowym Banku Polski. BFG czerpie również zyski z udzielanych pożyczek.

Jak widać regulacje, nadzór na system bankowym oraz specjalny fundusz dbają o bezpieczeństwo polskiego rynku usług bankowych. W przypadku bankructwa któregoś z banków, oszczędzane środki zostaną wypłacone przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Zakładając lokatę, nie ma żadnej możliwości utraty oszczędności, ponieważ nasze pieniądze nie są aktywnie inwestowane, więc nie ma ryzyka inwestycyjnego, a tak jak zostało to już omówione, system bankowy jest objęty gwarancjami państwowego funduszu.