oferty banków w Polsce

Wybrać oprocentowanie stałe czy zmienne?

Zakładając lokatę często stajemy przed koniecznością zadania sobie wielu pytań, które pomogą nam w wyborze najlepszej z dostępnych opcji. Jednym z nich jest zawsze pytanie o wybór rodzaju oprocentowania. Zmienne, czy stałe? Po przeczytaniu tego artykułu nikt nie będzie miał problemu z tym, by wybrać korzystniejszy dla siebie rodzaj.kapitalizacja odsetek oferty banków w Polsce

Pierwsza i najważniejsza kwestia: nie istnieje lepszy rodzaj oprocentowania. Jest to sprawa indywidualna, którą należy dostosować do swoich potrzeb i przede wszystkim do zmieniającej się koniunktury gospodarczej.

Oprocentowanie stałe to wynagrodzenie, które bank wypłaca nam za ulokowanie w nim środków pieniężnych i które jest niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy. Zazwyczaj, oprocentowanie stałe jest stosowane przy lokatach krótkoterminowych. Oprocentowanie zmienne może się natomiast zmieniać w okresie trwania tej umowy, jako wynik okoliczności które przewidziane są w umowie. Zazwyczaj, takie oprocentowanie jest związane z lokatami długoterminowymi.

Lokata o stałym oprocentowaniu daje nam wyraźnie większy komfort – już w momencie jej założenia wiemy dokładnie, ile pieniędzy zarobimy. Taką lokatę powinny zawsze wybierać osoby, które lubują się w dokładnym wyliczaniu domowego budżetu. Oprocentowanie zmienne wiąże się z szansą i ryzykiem – szansą na to, że oprocentowanie wzrośnie i ryzykiem tego, że może spaść. Zazwyczaj, na zmianę oprocentowania wpływają kurs walut NBP i zmiany cen pieniądza na rynku międzybankowym, a zwłaszcza zmiany stóp procentowych NBP.

Na szczęście zmiany te są zwykle łatwe do przewidzenia, bowiem są reakcją na koniunkturę i tendencje w gospodarce. Gdy gospodarka jest w recesji możemy się spodziewać, że w niedługim czasie stopy procentowe także pójdą w dół. W takiej sytuacji powinniśmy unikać zmiennego oprocentowania. Gdy obserwujemy silny wzrost gospodarczy i rosnącą inflację to możemy być niemal pewni, że NBP podniesie stopy procentowe i wtedy zawarcie lokaty o zmiennym oprocentowaniu będzie bardzo profitowe.