Tag Archives: umowa z bankiem

kapitalizacja odsetek

Na czym polega kapitalizacja odsetek?

Obok oprocentowania oraz terminu zapadalności, kapitalizacja jest jedną z najważniejszych charakterystyk lokaty bankowej. Zyski z lokat oraz kont oszczędnościowych są uzależnione właśnie od kapitalizacji i oprocentowania. Kapitalizację definiuje się jako częstość naliczania odsetek na nasz rachunek. kapitalizacja odsetek

Dla przykładu konta oszczędnościowe o tym samym oprocentowaniu mogą przynieść różne zyski, ponieważ inna będzie kapitalizacja. Istnieje kilka rodzajów kapitalizacji. Odsetki mogą być dopisywane codziennie, co miesiąc, co kwartał lub raz na rok. Najczęściej spotyka się kapitalizację miesięczną. Taka kapitalizacja oznacza, że odsetki są doliczane do rachunku raz na miesiąc. Uważa się, że jest to najkorzystniejsze rozwiązanie. Można spotkać się z kapitalizacją roczną. W tym przypadku, jeśli lokata posiada termin zapadalności na rok, odsetki będą naliczone dopiero na koniec trwania umowy.

W ostatnim czasie na rynku dominowały lokaty z kapitalizacją dzienną. Pozwala ona na omijanie podatku od dochodów kapitałowych. Przez to większość lokat posiadało kapitalizację dzienną, a klienci zakładali tylko ten rodzaj depozytów terminowych. Zmiana nastąpiła pod koniec marca, kiedy to znowelizowano ordynację podatkową i zlikwidowano możliwość omijania podatku Belki przez lokaty z dzienną kapitalizacją. Obecnie niektóre banki, wciąż oferują lokaty i konta oszczędnościowe z dziennym naliczaniem odsetek, jednak stanowią one mniejszość na rynku.