Tag Archives: rynek kapitałowy

produkty oszczędnościowe

Fundusze hedgingowe – czy staną się równie popularne jak lokaty?

Polacy darzą lokaty bankowe dużym zaufaniem. Uważają bowiem, że są one najlepszym sposobem na zainwestowanie oszczędności. Za ich główne zalety uznają niskie ryzyko inwestycyjne, ochronę kapitału oraz z góry określony poziom zysków. Warto jednak pamiętać, że ostatnie obniżki stóp procentowych spowodowały, że zarobki z lokat drastycznie spadły. Ponadto nie istnieją już lokaty bankowe wolne od tzw. podatku Belki, który obniża wysokość zarobionych odsetek o 19 procent.produkty oszczędnościowe

Ciekawą alternatywą dla lokaty bankowej mogą być fundusze hedgingowe. Ich struktura inwestycyjna nie przypomina struktury tradycyjnych funduszy inwestycyjnych, ponieważ nie są one zależne od wskaźników giełdowych. Dzięki temu można zarabiać na nich zarówno podczas hossy jak i bessy. W zależności od czynników zewnętrznych stosuje się w nich strategie takie jak: krótka sprzedaż, arbitraż czy dźwignia finansowa (pozwala ona na zwielokrotnienie zysków z inwestycji). Główną zaletą funduszy hedgingowych jest ochrona kapitału początkowego. Inwestor ma więc pewność, że po zakończeniu inwestycji dostanie co najmniej tyle, ile na nią przeznaczył. Ponadto fundusze tego typu charakteryzują się dość wysoką stopą zwrotu. Jest ona uzależniona od aktualnej sytuacji gospodarczej, jednak rzadko się zdarza, żeby była niższa niż 6 procent w skali roku. Dla porównania – lokaty bankowe pozwalają obecnie na osiągnięcie zysków niższych o połowę.

Fundusze hedgingowe są jeszcze mało popularne w naszym kraju. Ich oferta jest więc bardzo uboga. Wszystko jednak wskazuje na to, że już w niedalekiej przyszłości będzie ona znacznie większa – tak jak ma to miejsce w Stanach Zjednoczonych lub w Szwajcarii. Inwestorzy coraz bardziej interesują się bowiem tą formą pomnażania kapitału. Wymuszą to więc na instytucjach finansowych powiększenie swojej oferty o możliwość zakupu jednostek funduszy hedgingowych.

Co musisz wiedzieć zanim zaczniesz grać na giełdzie?

giełda GPW

Nie brakuje osób, które nie mając żadnej wiedzy teoretycznej, żadnego przygotowania i doświadczenia zaczynają grać na giełdzie. Efekt jest taki, że po krótkim okresie zaczynają szybko tracić całe swoje oszczędności. Inwestorzy, którzy mają już spore doświadczenie zaznaczają, że owszem gra … read more

Lokaty a obligacje Skarbu Państwa

obligacje skarbowe

Brak umiejętności oszczędzania to pięta achillesowa wielu setek Polaków. Brak wiedzy, brak odwagi? Ciężko jednoznacznie wskazać przyczynę takiego stanu rzeczy. A szkoda – istnieją bowiem takie formy oszczędzania, które mogą stanowić także dodatkowe źródło dochodu. Wśród tych produktów znajdziemy takie, … read more