Tag Archives: odsteki z depozytów

struktury

Czy lokaty strukturyzowane zastąpią lokaty tradycyjne?

Bez wątpienia w ostatnim czasie tradycyjne lokaty straciły na atrakcyjności. Stało się to za sprawą zmian w prawie dotyczącym lokat z dzienną kapitalizacją. Od 1 maja zysk z tych lokat również podlega opodatkowaniu w wysokości 19%. Bankowcy mając świadomość tego, że klienci mogą zacząć się rozglądać za korzystniejszymi rozwiązaniami, zaczynają skupiać się między innymi na lokatach strukturyzowanych.struktury

Lokaty strukturyzowane są reklamowane przez banki jako rozwiązania bezpieczne i gwarantujące wysoki zysk. Faktycznie ten typ lokaty pozwala na zysk wynoszący nawet kilkadziesiąt procent. Jednocześnie inwestując w ten produkt mamy pewność, ze odzyskamy 100% kapitału. Ryzykujemy jedynie utratę odsetek. Jest to możliwe za sprawą specjalnej konstrukcji takiej lokaty. Część pieniędzy klienta (80-90%) jest lokowana w bezpieczne obligacje, natomiast pozostała suma jest przeznaczana na zakup ryzykownym papierów wartościowych, głównie opartych o zakup opcji.

Niestety, jeśli popatrzymy na przykłady poszczególnych struktur okazuje się, że nie zawsze jest tak jak nam obiecują bankowcy. Przykładowo jedna z lokat, która miała przynieść klientowi 90% zysk, zakończyła się z 2% startą kapitału. Jak to możliwe, że klienci ponieśli stratę skoro bank gwarantuję 100% wzrostu zainwestowanego kapitału? Strata wynika z prowizji i opłat, które pobiera bank w przypadku założenia lokaty strukturyzowanej.

Niektóre osoby choć są świadome ryzyka, inwestują swoje środki w lokaty strukturyzowane. Zazwyczaj są to osoby, które nie mają czasu na konstrukcję portfela, czy strategii bądź nie mają dostępu do takich rynków. Lokaty strukturyzowane umożliwiają im inwestowanie w różne instrumenty takie jak akcje największych spółek czy surowce naturalne.

Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie banki na różne sposoby będą próbowały nas zachęcać do inwestowania w lokaty strukturyzowane. Bądźmy ostrożni, szczególnie gdy banki kuszą nas takimi dodatkami jak aparat cyfrowy czy tablet.