Tag Archives: inwestowanie oszczędności

bezpieczne lokaty

Lokata w walucie obcej czy w złotówkach? Która bardziej się opłaca?

Lokowanie pieniędzy w banku z założenia powinno przynosić właścicielowi środków określony zysk. W okresie gdy obowiązują dość niskie stopy procentowe i tym samym niskie jest oprocentowanie lokat bankowych, wiele osób szuka alternatywnych sposobów na efektywniejsze pomnożenie aktywów. Dla części z nich atrakcyjne wydają się np. lokaty bankowe w walucie obcej. Jednak czy rzeczywiście lokata w euro lub w dolarach jest bardziej opłacalna od lokaty w złotówkach?konta oszczędnościowe

Czym charakteryzują się typowe lokaty walutowe?

W polskich bankach najczęściej można spotkać oferty lokat walutowych w euro i dolarach amerykańskich, choć zdarzają się także lokaty we frankach szwajcarskich i funtach brytyjskich. Wśród nich dominują lokaty bankowe październik 2015, choć zdarzają się także lokaty długoterminowe. Lokaty w walutach obcych mają niższe oprocentowanie niż depozyty w złotówkach, co jest wynikiem niższych stóp procentowych w krajach, skąd dane waluty pochodzą. Obecnie najlepsze lokaty walutowe oferują oprocentowanie wyrażone zaledwie w ułamku procenta! Co więc skłania inwestorów do korzystania z takiej oferty? Przede wszystkim oczekiwane zyski z tytułu zmiany kursu danej waluty. Jeśli ktoś interesuje się choć trochę rynkiem walutowym to pewnie bez trudu zauważył, że kursy najważniejszych walut (czyli np. EUR i USD) w stosunku do polskiej waluty są bardzo zmienne, zwłaszcza patrząc na szerszy horyzont czasowy. Korzystna zmiana kursu danej waluty może więc przynieść spore zyski dla właściciela lokaty walutowej. Nietrudno się jednak domyślić, że założenie wzrostu kursu dolara czy euro w określonym czasie w przyszłości jest dość ryzykowne, gdyż rynek walutowy bywa bardzo dynamiczny i zaskakujący.

Wysokie ryzyko to szansa na większe zyski

Jak już to zostało wspomniane wyżej, rynek walutowy charakteryzuje się dużą zmiennością, zwłaszcza jeśli chodzi o koszyki najważniejszych walut. Zakładając więc lokatę opartą na jednej z tych walut na kilka lub kilkanaście miesięcy, należy mieć na uwadze fakt, że w tym czasie kurs waluty spadnie lub wzrośnie. Niestety spadek kursu w połączeniu z niskim oprocentowaniem może skutkować tym, że w terminie zapadalności lokaty otrzyma się mniejszą sumę środków od tej wpłaconej przy jej zakładaniu. Jednak wzrost kursu waluty może przynieść spore zyski, dużo większe niż w przypadku lokaty w złotówkach założonej na ten sam okres. Ryzyko związane z kursem walutowym jest na tyle wysokie, że osoby nie znające się na regułach rządzącym rynkiem walutowym raczej powinny unikać tego rodzaju instrumentów inwestycyjnych.