Tag Archives: analiza porównawcza

najlepsze oferty banków

Rodzaje lokat bankowych dostępne na rynku bankowym

Lokaty są najpopularniejszą formą inwestowania dla wielu Polaków. Charakteryzuje je duża prostota naliczania zysku, bezpieczeństwo i duża dostępność. Dla banków natomiast jest to względnie tanie źródło pieniądza dlatego tym bardziej zachęcają nas one do knajlepsze oferty bankóworzystania z tego produktu. Na rynku mamy do czynienia z wieloma formami i rodzajami lokat.

Najpopularniejsze z nich to lokaty o stałym i zmiennym oprocentowaniu, krótko i długoterminowe, progresywne i degresywne, a także wiele innych. Jednak oprócz tych bardziej tradycyjnych form, wciąż powstają nowe takie jak lokaty overnight czy depozyty a Vista. Poniżej przedstawiona została, krótka charakterystyka wybranych lokat.

  • Lokaty o stałym oprocentowaniu – oprocentowanie danej lokaty nie zmienia się przez cały okres jej obowiązywania,
  • Lokaty o zmiennym oprocentowaniu – oprocentowanie danej lokaty może ulec zmianie w trakcie jej obowiązywania, jego wysokość zależna jest od stóp procentowych ustalanych przez Narodowy Bank Polski,
  • Lokaty krótkoterminowe – zawierana jest na okres od jednego dnia do sześciu miesięcy,
  • Lokaty długoterminowe – zawierana jest na okres od szczęściu miesięcy do nawet kilku lat,
  • Lokaty progresywne – umowa tej lokaty przewiduje wzrost oprocentowania w dalszych okresach oszczędzania,
  • Lokaty degresywne – oprocentowanie lokaty maleje wraz z trwaniem umowy,
  • Lokaty overnight – jest to inaczej lokata jednodniowa, jej istota polega na tym, że bank zamraża środki klienta na noc i wówczas od znajdującej się kwoty na koncie są naliczane odsetki, które następnego dnia są dodawane do kapitału, każdego dnia taka lokata jest odnawiana,
  • Depozyty a Vista – najczęściej występują pod postacią kont oszczędnościowych, środki na nich zgromadzone dostępne są od ręki, odsetki naliczane są od znajdującej się aktualnie na koncie kwoty, kapitalizacja zazwyczaj odbywa się raz w miesiącu.
  • Lokata denominowana – jej oprocentowanie oparte jest na kursie wymiany pomiędzy wybraną parą walut, odsetki naliczane są codziennie według aktualnego kursu NBP i wypłacane wraz z kapitałem na koniec trwania lokaty,
  • Lokata strukturyzowana – polega na tym, że część środków klienta inwestowana jest w bezpieczne obligacje bądź lokaty a pozostała część (ok. 20%) w ryzykowne opcje.