gospodarka

Rola BFG w czasach parabanków

Bankowy Fundusz Gwarancyjny zajmuje się zapewnianiem bezpieczeństwa oszczędności ulokowanych w bankach. W przypadku bankructwa banku, BFG jest w stanie wypłacić odszkodowanie jednej osobie w równowartości do 100 tys. euro. Dla przypomnienia, takiego zabezpieczenia nie posiadają chociażby fundusze inwestycyjne czy produkty ubezpieczeniowe.gospodarka

Jeszcze przed aferą Amber Gold, Komisja Nadzoru Finansowego ostrzegała Polaków przed instytucjami, które oferują produkty finansowe nie objęte gwarancjami BFG. Kampania ta była skierowana głównie przeciwko parabankom oferującym ponadprzeciętnie oprocentowane lokaty. W przypadku upadłości takiej instytucji, klient nie mógłby liczyć na zwrot oszczędności. W takiej sytuacji znalazły się obecnie osoby posiadające lokaty w złocie w Amber Gold. Listę instytucji, które oferują lokaty chronione przez BFG można znaleźć na portalu KNF-u.

Do grona produktów bankowych, które są chronione przez BFG należą m.in. lokaty terminowe, konta osobiste, rachunki rozliczeniowo-oszczędnościowe oraz inne rodzaje depozytów bankowych. Wszystkie oszczędności ulokowane na wymienionych depozytach są gwarantowane przez BFG. Jeśli jakiś ogłosiłby upadłość, Bankowy Fundusz Gwarancyjny wciągu 20 dni roboczych wypłaca środki do równowartości 100 tys. euro. O odszkodowanie można zgłosić się nawet po 5 latach od upadku banku. M.in. z tego względu lokaty bankowe są uważane za bezpieczny sposób oszczędzania. W przeciwieństwie do parabanków zawsze możemy mieć pewność, że odzyskamy nasze oszczędności.

Istnieją jednak pewne odstępstwa od reguły wypłacania środków ulokowanych w upadłym banku. Ochronie nie podlegają np. środki zdeponowane w banku przeznaczone na zakup udziałów w funduszach inwestycyjnych. Również produkty ubezpieczeniowe nie są objęte gwarancjami BFG. Wymienione przypadki nie posiadają charakteru oszczędnościowego. Pomimo tego, że środki ulokowane są w banku, nie będziemy mogli ubiegać się o ich zwrot, jeśli bank upadnie.