produkty bankowe

Popularne rodzaje lokat bankowych w polskich instytucjach

Rodzajów lokat w bankach jest dziś mnóstwo. Co chwilę też możemy usłyszeć o ciekawych i nowych ofertach lokat bankowych. Banki starają się dziś przyciągnąć jak najwięcej klientów, dlatego też oferują wysokie oprocentowanie lokat i korzystne warunki ich zawierania. Jednak przed podjęciem decyzji o założeniu lokaty powinniśmy zorientować się także w tym, jakie rodzaje lokat są dziś dostępne.produkty bankowe

Lokata terminowa

Lokata terminowa jest to lokata, w której zawierania jest umowa pomiędzy bankiem, a klientem. Dotyczy ona lokowania środków pieniężnych na czas określony w umowie. Im dłuższy termin trwania lokaty, tym większe oprocentowanie możemy otrzymać, a co za tym idzie, możemy liczyć na większe odsetki i zyski.

Lokata rentierska

Lokata rentierska jest to istotna lokata, ponieważ w przeciwieństwie do pozostałych lokat bankowych, pieniądze na lokacie rentierskiej nie są wypłacane na końcu danej umowy, lecz odsetki wypłacane są systematycznie, w regularnych odstępach czasowych. Czas i częstotliwość wypłacania odsetek jest oczywiście ustalana podczas zawierania indywidualnej umowy z bankiem.

Lokata pieniężna

Polega ona zazwyczaj na krótkoterminowym tzw. „zamrożeniu” wybranej, określonej kwoty pieniężnej, którym celem jest uzyskanie zysku po upływie określonego terminu (tzw. zysk powyżej stopnia inflacji)

Lokata negocjowana

Lokaty negocjowane są to lokaty, w których klient ma możliwość negocjowania warunków lokaty takich jak wysokość oprocentowania, długość trwania lokaty, częstotliwość kapitalizacji odsetek i tym podobne. Lokaty takie są przeznaczone dla osób, które dysponują większymi funduszami, powyżej kilkunastu na nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Lokaty takie mogą przynosić naprawdę duże zyski, ponieważ w ich przypadku bank obraca naprawdę dużą kwotą pieniężną. Z pewnością więc jest to świetna opcja na oszczędzenie i zarobienie.

Wiemy już jakie rodzaje lokat możemy wymienić. Z pewnością znajdzie się jeszcze kilak innych. Zanim więc wybierzemy którąś z nich dobrze zastanówmy się nad tym wyborem, przemyślmy wszystkie zalety i wady danych lokat, a także zastanówmy się nad tym jaki zysk nam przyniosą, w niektórych bowiem przypadkach może się okazać, że koszty założenia i utrzymania lokaty będą wyższe, niż odsetki jakie uzyskamy, a to z całą pewnością nie będzie dla nas w żadnym stopniu opłacalne. Pamiętajmy więc, aby podczas rozmowy z konsultantem w banku zapytać o jakieś dodatkowe czy ukryte koszty za prowadzenie lokaty.