stopy procentowe

Podwyżka stóp procentowych – kto na tym zyska?

Niemal do ostatniej chwili nie wiadomo było czy Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje się na podwyżkę stóp procentowych. Zdecydowana większość ekonomistów była zdania, że stopy procentowe powinny zostać na niezmienionym poziomie. Decyzja Przewodniczącego RPP była dość zaskakująca również dlatego, że stopy nie były zmieniane przez ostatnie 10 miesięcy. stopy procentowe

W ubiegłym roku były one podnoszone czterokrotnie w styczniu, kwietniu, maju, oraz czerwcu o łącznie 100 bp. Co było powodem dokonanych zmian? Rada uznała, że aby ograniczyć ryzyko utrzymania się inflacji powyżej celu inflacyjnego w średnim okresie było konieczne podjęcie takiej decyzji.

Co podwyżka stóp procentowych oznacza dla właścicieli lokat?

Jest to z pewnością pozytywna zmiana dla posiadaczy lokat ze zmiennym oprocentowaniem, gdyż opiera się ono na stopie WIBID lub WIBOR. Umiarkowany entuzjazm powinny zachować osoby, które dopiero myślą o wyborze lokaty, gdyż reakcja banków na podwyżkę stóp procentowych na pewno nie nastąpi tak szybko o ile w ogóle nastąpi.

Z pewnością powody do zmartwień mają natomiast posiadacze kredytów hipotecznych. Ich oprocentowanie zazwyczaj bazuje na stawce Wibor. Banki z pewnością szybko zareagują na zmiany Wibor i zwiększą oprocentowanie kredytów.

Czy w niedalekiej przyszłości możemy się spodziewać dalszych podwyżek stóp procentowych przez RPP? Najnowsze badania wskazują, że jest to prawdopodobne. Mimo, że w Polsce w pierwszym kwartale 2012 roku utrzymał się relatywnie wysoki wzrost gospodarczy, to jego dynamika nieco spowolniła. To co martwi ekonomistów, to spadająca dynamika produkcji i fakt, że bezrobocie utrzymuje się na tym samym poziomie. Jedynym pozytywnym przejawem aktywności gospodarczej jest aktualnie wysoka dynamika sprzedaży detalicznej.