polskie obligacje

Obligacje skarbowe – niezwykle bezpieczna inwestycja

Obligacje skarbowe uważane są za prostą, bezpieczną i zyskowną formę lokowania pieniędzy. Z definicji są to dłużne papiery wartościowe, w których emitentem jest Skarb Państwa. W praktyce polegają na tym, że Skarb Państwa zapożycza się u obywateli i zobowiązuje się do oddania pieniędzy w określonym czasie wraz z należnymi odsetkami. polskie obligacje

Środki uzyskane z emisji obligacji Państwo przeznacza na finansowanie różnych wydatków publicznych, na przykład ochronę zdrowia czy oświatę. Dawniej obligacje cieszyły się bardzo dużą popularnością wśród Polaków. Zainteresowanie nimi nieco zmalało, gdy na rynku pojawiły się nowe sposoby inwestycji jak Fundusze Inwestycyjne. Jednak w ostatnich latach można zauważyć, że na nowo obligacje zyskują coraz więcej zwolenników.

Z pewnością największą zaletą obligacji skarbowych jest ich bezpieczeństwo. Skarb Państwa jest ich emitentem ale również gwarantem. Odpowiada on całym swym majątkiem, a jak historia pokazuje sytuacja, że państwo jest niewypłacalne zdarza się niezmiernie rzadko.

Kolejną zaletą jest fakt, że oprocentowanie obligacji jest dość wysokie i w łatwy sposób możemy obliczyć nasz zysk. Dodatkowo, obligacje mogą być przedmiotem obrotu na rynku wtórnym. Daje nam to możliwość szybkiego wycofania się i odzyskania pieniędzy w momencie kiedy ich nagle potrzebujemy. Kolejną zaletą obligacji jest fakt, że obecnie ich oferta jest szeroka. Mamy do wyboru obligacje o zmiennym bądź stałym oprocentowaniu, oraz o różnym horyzoncie czasowym.

  • Aktulanie w sprzedaży dostępne są następujące emisje obligacji:
  • Obligacje dwuletnie o stałym oprocentowaniu – 4,75% w skali roku,
  • Obligacje trzyletnie o zmiennym oprocentowaniu – 4,97% w pierwszym okresie odsetkowym,
  • Obligacje czteroletnie indeksowane – 5,50% w pierwszym rocznym okresie odsetkowym,
  • Obligacje dziesięcioletnie emerytalne indeksowane – 6,50% w pierwszym rocznym okresie odsetkowym

Pomimo tego, że obligacje skarbowe posiadają szereg zalet, posiadają też kilka wad. W momencie gdy porównamy je na przykład z lokatami bankowymi okazuje się, że nie są wcale tak bardzo atrakcyjne. Przede wszystkim ostatnie zdarzenia w takich krajach jak Grecja pokazały, że nie są to jak do tej pory sądzono najbezpieczniejsze sposoby inwestycji. Dodatkowo bywa, że oprocentowanie lokat oferowanych przez bank jest wyższe a należy dodać, że założenie lokaty w banku jest znacznie prostsze i szybsze niż zakup obligacji. Dlatego zanim zdecydujemy się na zakup Obligacji Skarbu Państwa należy wcześniej przeanalizować wszystkie za i przeciw.