lokata i fundusze

Lokaty bankowe a fundusze inwestycyjne

Coraz częściej myślimy o przyszłości i odkładaniu pieniędzy na czarną godzinę. Niestety w kwestii oszczędności Polacy wypadają dość blado na tle innych państw. Nasze kapitał jest znikomy i coraz ciężej odłożyć grosz do grosza. Są jednak ludzie, którzy mają wrodzoną smykałkę nie tylko do oszczędzania, ale również do pomnażania swoich pieniędzy.lokata i fundusze

Jak to robią? Inwestując, nawet nieznaczne sumy, w mniej lub bardziej ryzykowne produkty bankowe.

Lokata bankowa

Jedna z możliwości inwestycji bez ryzyka utraty kapitału, jest lokata bankowa. Powierzchownie prosty proces lokowania pieniędzy na depozytach bankowych, w określonej kwocie i terminie. Przy wyborze stałego oprocentowania, nasze zyski są proste do wyliczenia. Ale nasza natura podpowiada, że gdzieś jest haczyk. I faktycznie diabeł tkwi w szczegółach. Niestety informacja o konkretnym oprocentowaniu nie zawsze sięga tego pułapu. Ważne jest również czy oprocentowanie podawane jest w wartościach brutto czy netto. Kolejnym problemem może być strata wypracowanych odsetek przy wcześniejszym zerwaniu lokaty.

Oferty depozytowe wiążą się z wymogiem zapłacenia podatku Belki, który w sposób istotny pomniejsza nasz dochód.
Fundusz inwestycyjny

Fundusz inwestycyjny jest kolejną z możliwości pomnożenia naszych oszczędności. Fundusz tworzy wyselekcjonowana grupa osób w skład, której wchodzą specjaliści: analitycy, zarządcy i doradcy, zajmujący się finansami od wielu lat.
Jak wygląda struktura inwestowania? Nie pomnażamy swoich pieniędzy bezpośrednio na giełdzie czy poprzez zakup obligacji. Pieniądze powierzamy ludziom, którzy inwestują je w naszym imieniu. Taki układ jest z pewnością bezpieczniejszą formą inwestowania niż samodzielna gra na giełdzie kogoś, kto nie posiada wystarczającej wiedzy i doświadczenia. Niestety inwestycje wiążą się z ryzykiem utraty kapitału, co wielu z nas mogło doświadczyć osobiście nie AK dawno temu.

Plusy i minusy wynikające z porównania opcji

Już na pierwszy rzut oka widać że stopy zwrotu pomiędzy lokatą i funduszem znacznie się różnią. Średnio na lokacie można zarobić ok. 5,75 % po odliczeniu podatku, gdy w przypadku funduszy stopa zwrotu sięga prawie 10 %. Koszty jakie ponosimy w przypadku lokaty to ewentualne, przymusowe założenie konta w banku w którym nie posiadamy rachunku i strata odsetek w przypadku przedterminowego zerwania lokaty. Samo założenie lokaty jest bezpłatne. W przypadku funduszy mogą pojawić się opłaty manipulacyjne za zbycie udziałów, pobierane są również prowizje od wypracowanych przychodów. Dzisiaj możemy przystąpić do funduszu i założyć lokatę z w wkładem nie większym niż 1000 złotych.

Pamiętajmy jednak, że wysokość naszych przychodów uwarunkowana jest od wysokości kapitału, jaki inwestujemy. Na koniec warto przypomnieć o gwarancji kapitału w przypadku lokat i ryzyku inwestycyjnym w przypadku funduszy. Nasze podejście do ryzyka już na samym początku określi naszą decyzję co do sposobu lokowania naszych pieniędzy.