obligacje skarbowe

Lokaty a obligacje Skarbu Państwa

Brak umiejętności oszczędzania to pięta achillesowa wielu setek Polaków. Brak wiedzy, brak odwagi? Ciężko jednoznacznie wskazać przyczynę takiego stanu rzeczy. A szkoda – istnieją bowiem takie formy oszczędzania, które mogą stanowić także dodatkowe źródło dochodu. Wśród tych produktów znajdziemy takie, które wiążą się z pewnym ryzykiem utracenia przez nas kapitału, inne będą całkowicie bezpieczne. Takimi produktami są lokaty bankowe i obligacje, którym chcielibyśmy dzisiaj poświęcić szczególną uwagę.obligacje skarbowe

Lokata bankowa

To obecnie najpopularniejszy produkt. Mówi się o nim szczególnie dużo – zewsząd dochodzą do nas reklamy, czy to telewizyjne, czy radiowe. Czym jest taka lokata? Jeśli dysponujemy zapasem gotówki to wpłacamy ją do banku na z góry określony czas, w zamian za co bank wypłaci nam wynagrodzenie w postaci odsetek. Lokata bankowa jest produktem bardzo bezpiecznym, nasze pieniądze do kwoty o równowartości 100 tysięcy euro są zabezpieczone przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Zysk z takiej lokaty waha się obecnie z reguły między 3,5 a 6,5 % w skali roku. By dowiedzieć się, ile na lokacie zarobimy musimy nasz zysk skorygować o podatek od dochodów kapitałowych i stopę inflacji.

Obligacje

Obligacja jest instrumentem nieco bardziej skomplikowanym. To dłużny papier wartościowy. Emitent obligacji zobowiązuje się wypłacać obligatariuszowi (osobie nabywającej obligacje) określone świadczenie. W rzeczywistości funkcjonuje to dość podobnie do lokaty bankowej – kupujemy obligacje, a po upłynięciu określonego terminu emitent je od nas wykupuje płacąc odsetki.

Najbezpieczniejsze są obligacje skarbowe – te, które emitowane są przez Skarb Państwa. Zapewniają nam niestety relatywnie mały zysk. Bardziej rentowne są obligacje korporacyjne, te jednak są też bardziej ryzykowne – przedsiębiorstwo może w każdym momencie zbankrutować.

Ciężko wskazać, która opcja jest lepsza. Najlepszym wyborem jest dywersyfikacja naszego portfela inwestycyjnego – część pieniędzy możemy zainwestować w lokaty bądź obligacje skarbowe, a część w obligacje korporacyjne. W ten sposób zapewnimy sobie gwarancję zwrotu zainwestowanego kapitału, a także zyskamy szansę na ponadprzeciętny zysk.