inwestycje finansowe

Krótka charakterystyka popularnych sposobów inwestycji

Obecnie na rynku istnieje wiele form inwestycji. Stwarza nam to duże możliwości ale może być również kłopotliwe, gdy musimy się zdecydować na jedną z nich. W jaki sposób najlepiej dokonać wyboru? Z pewnością warto zapoznać się chociażby z krótką charakterystyką każdej z form i sprawdzić, która jest najbliższa naszym preferencjom. Poniżej zostały przedstawione najpopularniejsze sposoby inwestowania wraz z ich opisem.inwestycje finansowe

Lokaty bankowe

Lokata zakładana jest na podstawie umowy między bankiem i klientem. W niej klient zobowiązuje się oddać do banku określoną sumę pieniędzy na określony czas w zamian otrzymując od banku odsetki. Wielkość odsetek uzależniona jest od wysokości oprocentowania. Największymi zaletami lokat jest ich duża dostępność, prostota, a także bezpieczeństwo z nimi związane. Jeśli nie wypłacimy pieniędzy przed końcem umowy, możemy być pewni że otrzymamy należne nam odsetki. Aby założyć lokatę zazwyczaj wystarczy nam już 500 złotych. Jednak lokaty posiadają również wady. Jedną z nich jest fakt, że lokując nasze pieniądze w banku zamrażamy je na dość długi okres, nawet do kilku lat. Dodatkowo w porównaniu z innymi produktami oprocentowanie lokat nie jest aż tak atrakcyjne.

Konta oszczędnościowe

Konta oszczędnościowe działają podobnie jak lokaty. Odróżnia je fakt, że pozwalają one nam swobodnie dysponować naszymi pieniędzmi. Choć niektóre banki stosują pewne obostrzenia, na przykład zezwalają tylko na 3 przelewy z konta w ciągu miesiąca. Zawierane są one na czas nieokreślony. Kapitalizacja zazwyczaj następuje raz w miesiącu jednak zależy to od oferty banku. Wadą kont oszczędnościowych jest niższe oprocentowanie w porównaniu z lokatami.

Obligacje skarbowe

Obligacje Skarbowe są to papiery wartościowe, których emitentem jest Skarb Państwa. Innymi słowy Skarb Państwa zapożycza się u obywateli i jednocześnie zobowiązuje się do zwrócenia pożyczonej kwoty wraz z naliczonymi odsetkami. Emitent jest również gwarantem odzyskania zainwestowanej sumy. Odpowiada on całym swym majątkiem, dlatego Obligacje Skarbowe są uznawane za najbezpieczniejszą formę pomnażania kapitału. Osoby inwestujące w obligacje mają do wyboru produkty o stałym bądź zmiennym oprocentowaniu, wykupowane na okres od 2 do 10 lat. Obligacje mogą być przedmiotem obrotu na rynku wtórnym.

Fundusze inwestycyjne

Inwestowanie w Fundusze inwestycyjne polega na zbiorowym lokowaniu środków pieniężnych wpłacanych przez uczestników funduszu. W ten sposób możliwe są inwestycje w duże i skomplikowane przedsięwzięcia, na które jedna osoba nie posiadałaby wystarczających środków. Uczestnikami funduszy mogą być zarówno osoby indywidualne jak i osoby prawne. Zaletą tej metody inwestowania jest możliwość osiągnięcia bardzo wysokich zysków nawet do kilkunastu procent. Zaletą jest również duża swoboda gdyż do konkretnego funduszu możemy w każdym momencie przystąpić ale również zrezygnować z uczestnictwa w nim. Dodatkowo gwarantuje nam on spore bezpieczeństwo, gdyż naszymi pieniędzmi zarządzają wykwalifikowani i doświadczeni doradcy.