pieniądze

Konsolidacja zobowiązań sposobem na uniknięcie problemów finansowych

Konsolidacja kredytów to niezwykle popularne hasło wśród klientów banków. Kredyt konsolidacyjny to nic innego, jak scalanie kredytów, jakie do tej pory wzięliśmy. Rozstrzygnięcie takie jest intratne, kiedy nie możemy poradzić sobie ze spłacaniem kilku wziętych kredytów. We wspomniany sposób spłacamy jedną należność, a nie kilka, jak do tego czasu.pieniądze

Kredyty konsolidacyjne gwarantują tym samym sposobność uiszczenia jednej raty, zamiast opłacania kilku należności w różnorodnych terminach. Przez to dłużnik szybciej zapamięta dzień opłaty konkretnej należności i może czuwać nad punktualnością spłacania pożyczki. Kolejną zaletą, jaką zawiera kredyt konsolidacyjny jest fakt, że wartość raty jest mniejsza niż koszt rat wszystkich pożyczek, jakie uprzednio spłacaliśmy. Niższa rata kredytu jest możliwa zwłaszcza dzięki zwiększeniu okresu opłacania pożyczki, przez co wzrasta jednak ogólny koszt pożyczki.

Żeby konsolidacja kredytów okazała się jak najkorzystniejsza, warto pamiętać o racjonalnym jej dokonaniu. Do połączenia kredytów najczęściej dochodzi bowiem podczas scalania obciążeń karty kredytowej i wysoko oprocentowanych kredytów gotówkowych. Jeżeli jednak zaciągamy kredyt konsolidacyjny, aby złączyć zaciągnięte wcześniej pożyczki, ale bez zmiany okresu spłaty, omawiana operacja może okazać się niepotrzebna. Dzieje się tak, bowiem sama konsolidacja pożyczki niesie ze sobą większe oprocentowanie, jakie w następstwie wytwarza wyższe koszty danego zobowiązania. Z tej przyczyny istotne jest, żeby kredyt konsolidacyjny posiadał termin spłaty, jaki nie narazi nas na większe koszty.

Procedury, jakie trzeba spełnić przy pobieraniu opisywanego zobowiązania, są takie same, jak te, które przechodzimy w razie pobierania typowego kredytu. Przeważnie kredyty konsolidacyjne ciągną za sobą obowiązek gwarancji w postaci nieruchomości. Wspomniana nieruchomość nie musi być jednakże naszą osobistą własnością, bowiem może należeć między innymi do osoby z rodziny bądź kolegi. Wyjątkiem jest warunek, gdy jeden z aktualnych kredytów jest kredytem hipotecznym. Poza tym bank bierze pod uwagę naszą historię kredytową. Kłopoty ze spłacaniem kolejnych należności z poprzednich kredytów mogą być powodem, dla którego kredytodawca odmówi takiego kredytu.