emerytura

Jak oszczędzać na emeryturę po zmianach w OFE?

W ostatnim czasie coraz więcej Polaków zaczyna martwić się o swoją emeryturę. Rząd podejmuje różne środki, które mają nam zapewnić spokojną starość. Jednak nie ma co się oszukiwać, nie możemy tylko liczyć na ZUS i sami musimy zacząć oszczędzać na swoją emeryturę. Jak to zrobić? Mamy całe spektrum możliwości. Możemy wybierać pomiędzy różnymi programami systematycznego oszczędzania takimi jak: indywidulane konta emerytalne (IKE), pracownicze programy emerytalne (PPE), oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).emerytura

Obecnie oferta IKE i IKZE jest bardzo szeroka i mówiąc potocznie jest w czym przebierać, zwłaszcza, że te produkty mogą być oferowane przez kilka instytucji takich jak: banki, firmy ubezpieczeniowe, biura maklerskie, fundusze inwestycyjne oraz powszechne towarzystwa emerytalne.

Czy warto korzystać z IKE i IKZE?

Badania wskazują, że warto gdyż coraz więcej Polaków zakłada ten typ kont. Szczególną zachętą do korzystania z nich jest fakt, że są one zwolnione z podatku Belki, który wynosi 19%. Aby uniknąć płacenia tego podatku klienci muszą spełnić tylko jeden warunek, a mianowicie nie wypłacać pieniędzy do momentu osiągnięcia wieku emerytalnego. Kolejną dużą zaletą kont emerytalnych jest bezpieczeństwo i pewność zysku. W przeciwieństwie do innych produktów z III filaru tu jesteśmy pewni otrzymania pewnej sumy odsetek. Dużo banków oferuje nawet stałe oprocentowanie przez określony czas (np. 10 lat). Inne banki oferują oprocentowanie zmienne np. wskaźnik inflacji powiększony o 2 punkty procentowe.

Wadą IKE i IKZE może być ich oprocentowanie, które nie jest tak wysokie jak w przypadku innych produktów. Aktualne oprocentowanie tych kont w większości banków waha się pomiędzy 4,5 i 5,5%.