inwestycje

Jak banki wpływają na poziom inwestycji krajowych?

Inwestycje przedsiębiorstw kształtują się zgodnie z rozwojem cyklu koniunkturalnego, który może być albo w stanie hossy, albo bessy. Jak zatem na taki stan rzeczy reagują produkty bankowe? W okresach niskiej stopy procentowej ustalonej przez bank centralny w okresie panowania wysokiej inflacji chodzi o wzmocnienie akcji kredytowej. inwestycje

Banki w Polsce wtedy zaczynają dawać przedsiębiorcom większe możliwości rozwoju poprzez udzielanie stosunkowo nisko oprocentowanych kredytów różnego typu. Kiedy jednak sytuacja się potęguje, a banki cały czas poszerzają kredytowanie, a do gospodarki zaczyna napływać wiele pieniędzy okazuje się, że trzeba rozpocząć cykl wzrostu stóp procentowych, które pozwolą utrzymać inflację na stabilnym poziomie. Produkty bankowe zmieniają zatem swoją wartość w czasie. Największy popyt na nie istnieje w okresie niskich stop procentowych, a najniższy w czasie wysokich.

Jakie to ma zatem konsekwencje dla gospodarki krajowej?

To bardzo proste do zrozumienia. W czasie hossy na rynkach finansowych przedsiębiorcy ryzykują, kredytują nowe pomysły nie bacząc na przyszłość, często też nie tworzy się żadnych zabezpieczeń. Weźmy przykład sektora budowlanego, który angażował się w praktycznie wszystkie wielkie inwestycje mając prosty dostęp do kredytu. Kiedy jednak wyniki ekonomiczne owych prac stały się zaskakująco niskie banki bez żadnych skrupułów wycofały swój kapitał tnąc przy tym straty. Takie jest właśnie życie przedsiębiorców w nowoczesnej gospodarce. Żadna firma nie może pozwolić sobie na funkcjonowanie bez kredytu, a jego wartość, a raczej spłata odsetek zmienia się w czasie.

Trudniejsza sytuacja może uniemożliwić spłatę rat, a wtedy sytuacja jednostki biznesowej robi się groźna. Inwestycje krajowe są zatem w pewnym sensie zaburzone przez strach przed wejściem na nowe, ryzykowne rynki zbytu. Kiedy przedsiębiorcy zamiast kredytować oszczędzają pojawiają się przejściowe kryzysy, zwolnienia pracowników. Kredyt zatem zapewnia przyśpieszony rozwój, ale także wahania cyklów koniunkturalnych. Ten proces doskonale opisuje Huerta de Soto w swoich wybitnych książkach, które polecamy jako lekturę zmierzającą do poprawienia wiedzy ekonomicznej.

Banki w Polsce funkcjonują zgodnie z najlepszymi zasadami ekonomicznymi generując produkty bankowe najwyższej jakościowo klasy.

Banki pod dyrekcją banku centralnego kreują popyt oraz podaż pieniądza. W okresach prosperity, kiedy ludzie mają dostęp do tanich pożyczek bardzo chętnie korzystają z takich możliwości, ponieważ jest to szybka szansa na spełnienie potrzeb, na które trzeba by były oszczędzać przez długie lata. Weźmy sobie za przykład chociażby rynek nieruchomości.