fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne – spore ryzyko, możliwość większego zysku

Fundusze inwestycyjne są dobrym rozwiązaniem dla osób, które posiadają wolne środki pieniężne i chciałyby je w skuteczny sposób pomnożyć na rynku finansowym, jednak nie mają wystarczającej wiedzy bądź czasu aby to robić samodzielnie. Podstawą funkcjonowania Funduszy jest wspólne lokowanie środków pieniężnych wpłacanych przez uczestników funduszy.fundusze inwestycyjne

W ten sposób poszczególne osoby mogą inwestować w duże i skomplikowane przedsiębiorstwa, na które samodzielnie nie posiadałyby wystarczającego kapitału. Fundusze oferują nam szereg zalet takich jak: szeroka oferta różnych inwestycji, elastyczność gdyż w każdym momencie możemy przystąpić bądź wycofać się z funduszu, a także możliwość uzyskania bardzo wysokich zysków (nawet kilkadziesiąt procent). Jednak należy pamiętać, że z inwestowaniem w fundusze wiąże się bardzo duże ryzyko, znacznie wyższe niż w przypadku deponowania pieniędzy na lokacie. Dodatkowo Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych często pobierają bardzo wysokie opłaty i prowizje, przez co nasz zysk jest dużo mniejszy.

Istota funkcjonowania funduszy inwestycyjnych
Jak wynika z badań, fundusze inwestycyjne stanowią coraz popularniejszą formę oszczędzania. Na Polskim rynku pierwsze towarzystwa funduszy inwestycyjnych pojawiły się po roku 1992. Od tego czasu zdobyły sporą popularność wśród klientów. Zapracowały również na zaufanie. Według badań 32% Polaków uważa fundusze inwestycyjne za najlepszą formę oszczędzania na emeryturę. Na początku wyjaśnijmy, czym jest fundusz inwestycyjny. Jest to forma wspólnego inwestowania, umożliwiająca wspólne lokowanie pieniędzy uczestników funduszu.

Uczestnikami mogą być zarówno osoby fizyczne, prawne (przedsiębiorstwa, gminy), a także podmioty nieposiadające osobowości prawnej. Ojczyzną funduszy inwestycyjnych jest Holandia. To tam powstała idea wspólnego inwestowania, wymyślona przez holenderskiego kupca i pośrednika Abrahama van Ketwicha w 1774 roku. Tam również powstały pierwsze Fundusze Inwestycyjne. Obecnie Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych działają na obszarze niemal wszystkich państw, a ich oferta jest bardzo szeroka. Można wyróżnić kilkanaście typów funduszy. Podstawowy podział wyróżnia:

  • Fundusze otwarte (FIO) – są to fundusze o zmiennej liczbie tytułów do uczestnictwa w funduszu jednostek uczestnictwa,
  • Fundusze zamknięte (FIZ) – charakteryzują się stałą liczbą tytułów uczestnictwa certyfikatów inwestycyjnych.

W dalszej klasyfikacji fundusze możemy podzielić ze względu na następujące cechy:

  • obszar inwestycji (typ nabywanych papierów inwestycyjnych oraz lokalizacja emitenta),
  • cel inwestycyjny (osiąganie przychodów z lokat funduszu, wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat, ochrona realnej wartości aktywów funduszu),
  • forma uczestnictwa,
  • metoda ustalania zysku z funduszu,
  • występowanie opłaty wstępnej,
  • zasady wynagradzania za zarządzanie funduszem.

Nie jest łatwo zdecydować się na konkretny fundusz, gdy wybór jest tak duży. Jednak, gdy już się zdecydujemy możemy liczyć na szereg korzyści. Przede wszystkim przy inwestowaniu w fundusze mamy szansę na dużo wyższe zyski niż w przypadku inwestycji indywidualnych. Jest to możliwe, ponieważ łączna suma inwestycji jest tak duża, że może być odpowiednio zdywersyfikowana. Na przykład jest inwestowana w tak duże spektrum lokat, że nawet spadek wartości jednej z nich nie wpływa w znaczący sposób na dochód z pozostałych. Łączy się z tym kolejna zaleta inwestowania w fundusze, a mianowicie duża dywersyfikacja portfela. Poprzez to, że nie skupiamy się tylko na jednym typie inwestycji, lecz mamy do wyboru cały szereg różnych opcji, zmniejsza się prawdopodobieństwo straty.

Z pewnością kolejnym plusem jest fakt, że naszymi pieniędzmi kieruje wyspecjalizowany podmiot, który posiada formalne kwalifikacje do takiego zarządzania. Dodatkowo w Polsce działanie funduszy jest dokładnie uregulowane. Ich aktywa są przechowywane u określonego depozytariusza, co zapewnia bezpieczeństwo w przypadku problemów finansowych tych podmiotów.

Musimy jednak pamiętać, że Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych nie są organizacjami charytatywnymi i za swoje usługi pobierają opłaty. Zanim zdecydujemy się na skorzystanie z ich oferty warto dokładnie prześledzić ile wynoszą stałe opłaty i prowizje.