depozyty strukturyzowane

Czy produkty strukturyzowane przynoszą zyski?

Postawione w tytule pytanie nie jest pytaniem łatwym. Wśród produktów strukturyzowanych, które zakończyły się w pierwszym kwartale 2012 roku połowa przyniosła zysk. W większości przypadków nie był to zysk dwucyfrowy. Czy wobec tego produkty strukturyzowane to ciekawa alternatywa dla tradycyjnych lokat i funduszy?depozyty strukturyzowane

O ile konstrukcja lokat i funduszy jest dość prosta i po krótkim zapoznaniu się z tymi produktami wiemy już mniej więcej, na jakich założeniach się opierają, to produkty strukturyzowane mogą przysporzyć więcej kłopotu. Nasz zysk zostaje uzależniony od instrumentów bazowych, które mogą wielu już na początku odstraszyć. Czy słusznie?

Konstrukcja produktów strukturyzowanych

Kwota wpłacona przez nas w ramach produktu strukturyzowanego zostanie podzielona na dwie części. Ta większa, wynosząca zazwyczaj 90% całej kwoty zostanie przeznaczona na zakup obligacji lub zostanie złożona na lokacie. Ten ruch zapewni nam ochronę kapitału – zyskamy pewność, że nawet w najgorszym przypadku odzyskamy całość wpłaconej kwoty. Mniejsza część, około 10%, zostanie przeznaczona na opcję – instrument finansowy, który gwarantuje prawo do kupna bądź sprzedaży różnych aktywów, na przykład akcji lub surowców. To od opcji zależne jest to, ile tak naprawdę zarobimy.

Czy warto inwestować w struktury?

Jest to z pewnością ciekawy pomysł na uzupełnienie naszego portfela inwestycyjnego. Jeśli zainwestujemy w strukturę to możemy sporo zarobić bądź jedynie odzyskać wpłaconą kwotę. Martwić się musimy jedynie o stopę inflacji, która sprawia, że wpłacone przez nas 100 zł po dwóch latach będzie już warte mniej. Nie jest to jednak produkt tak ryzykowny jak na przykład fundusze inwestycyjne. Jak pokazują dane, statystycznie połowa struktur przynosi zysk. Jest to zysk większy niż w przypadku lokat bankowych – możemy liczyć nawet na 15-18% w skali roku. To od nas więc zależy, czy jesteśmy w stanie zaryzykować. Jeśli nie, możemy śmiało rozejrzeć się za lokatą bankową i także będziemy zadowoleni.