finanse osobiste

Charakterystyka lokat strukturyzowanych

Jeszcze kilka lat temu nikt nie słyszał o lokatach strukturyzowanych, dziś natomiast cieszą się one bardzo dużą popularnością. Z czego wynika tak duże zainteresowanie tym produktem? Wpływa na to fakt, że produkty strukturyzowane pozwalają nam na zysk nawet do kilkunastu procent lokowanego kapitału, a jednocześnie gwarantują nam odzyskanie całej sumy, którą zainwestowaliśmy. Inaczej mówiąc, w najlepszym przypadku możemy zyskać bardzo wiele, a w najgorszym tracimy tylko ewentualne odsetki, które mogliśmy otrzymać przy założeniu tradycyjnej lokaty.finanse osobiste

Na czym polegają lokaty strukturyzowane?

Ich konstrukcja nie jest bardzo skomplikowana. Polega na tym, że część pieniędzy klienta jest lokowana w bezpieczne papiery wartościowe jak obligacje, a pozostałe środki są inwestowane w bardziej ryzykowane rozwiązania, zazwyczaj oparte na zakupie opcji. Są one skonstruowane w ten sposób aby zysk z obligacji mógł rekompensować ewentualne straty z ryzykowniejszych papierów wartościowych. Zazwyczaj te proporcje wyglądają w następujący sposób: 80%-90% kapitału jest przeznaczane na zakup obligacji, a pozostałe 20%-10% na zakup akcji.

Kto powinien wybrać lokaty strukturyzowane?

Produkt ten jest przeznaczony dla osób, które cechuje umiarkowana awersja do ryzyka. Jest to dobre rozwiązania dla tych, którzy posiadają wolne środki, które mogą zainwestować ale nie są to ich jedyne oszczędności. Pamiętajmy również, że lokaty strukturyzowane są zazwyczaj zawierane na dłuższy czas niż tradycyjne lokaty (3-4 lata). Zanim zdecydujemy się na ten produkt warto zapoznać się z mechanizmem wyliczania zysku, gdyż jest on odmienny w różnych bankach. Należy też sprawdzić jakie są konsekwencje wcześniejszej wypłaty środków. W przypadku lokat strukturyzowanych opłaty te mogą nawet sięgać 30% ulokowanego kapitału.