Domowy portfel

Na czym polega kapitalizacja odsetek?

kapitalizacja odsetek

Obok oprocentowania oraz terminu zapadalności, kapitalizacja jest jedną z najważniejszych charakterystyk lokaty bankowej. Zyski z lokat oraz kont oszczędnościowych są uzależnione właśnie od kapitalizacji i oprocentowania. Kapitalizację definiuje się jako częstość naliczania odsetek na nasz rachunek. Dla przykładu konta oszczędnościowe … read more