Okiem eksperta

najlepsze lokaty bankowe 2014

Inwestuj mądrze!

Inwestowanie poza lokatą bankową. Od dawna już szanse atrakcyjnego, ale także bezpiecznego inwestowania swoich oszczędności znacząco zmalały. Klienci banków, którzy posiadają większe kwoty pieniędzy, z niepokojem patrzą na wysokość oprocentowania oferowaną przez bank. Patrzą i niedowierzają, że można zaoferować tak … read more

Finanse firmowe

konta oszczędnościowe

Jak sfinansować założenie własnej firmy?

Każdy człowiek posiada swoje osobiste marzenia, które chcemy nieustannie spełniać. Plany życiowe są niezwykle ważnym aspektem w życiu człowieka, ponieważ wyznaczają ścieżkę, którą podążamy. Niewątpliwie, powszechnym marzeniem w dzisiejszych czasach jest osiągnięcie sukcesu w biznesie. Dzisiejsze realia pozwalają każdemu człowiekowi … read more

Informacje gospodarcze

polskie obligacje

Obligacje skarbowe – niezwykle bezpieczna inwestycja

Obligacje skarbowe uważane są za prostą, bezpieczną i zyskowną formę lokowania pieniędzy. Z definicji są to dłużne papiery wartościowe, w których emitentem jest Skarb Państwa. W praktyce polegają na tym, że Skarb Państwa zapożycza się u obywateli i zobowiązuje się … read more